പഴശ്ശിരാജ കോളേജിലെ പിള്ളേര് നാടന്‍ പാട്ടിന് ചുവടുവെച്ചപ്പോൾ, കൂടെ തോ൪ത്ത് സ്റ്റെപ്പും.

#prnss #college Elluleri elluleri folk dance by Pazhassi Raja NSS College students on Swaralaya 2018. PRNSS COLLEGE Mattanur. Nadanpattu Pradeep Pandanad Manikya chempazhukka Steps Malayalam Songs Malayalam Lyrics Nadan Pattukal Folk music Thorth Step Special Video dance College video Viral…

പഴശ്ശിരാജ കോളേജിലെ പിള്ളേര് നാടന്‍ പാട്ടിന് ചുവടുവെച്ചപ്പോൾ, കൂടെ തോ൪ത്ത് സ്റ്റെപ്പും.

Source

0
(0)

#prnss #college Elluleri elluleri folk dance by Pazhassi Raja NSS College students on Swaralaya 2018. PRNSS COLLEGE Mattanur.
Nadanpattu Pradeep Pandanad Manikya chempazhukka Steps Malayalam Songs Malayalam Lyrics Nadan Pattukal Folk music Thorth Step Special Video dance College video Viral Folk Youth Festival Competition Fast Number
Choreography : Indrajith
Dancers : Adarsh Vismaya Indrajith Haritha Udesh Anagha Ajul Aswathi Pranav Deepthi
Camera : Nihal Kusay
Thanks to : Sreerag Pravinesh Ramees Ahmed Rashmi Rajan Stebin Jishnu Mayyil Adwaith Vadakara
Contact us on 9567113969
Please subscribe to my channel to check out my upcoming videos.

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *