PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับ Shanghai University

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับ Shanghai University

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรงานกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและผู้แทนจาก Shanghai University, China ในโอกาสที่เดินทางมานำเสนอการดำเนินงาน ด้านการศึกษาของสถาบันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ที่มีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมการศึกษา ในการนี้ Shanghai University ได้แสดงความสนใจในการแสวงหา ความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ทั้งนี้ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความพร้อมในการร่วมมือเนื่องจากมีการเปิดสอน “สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์ชาวจีน ซึ่งนักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาจีน เข้าใจวัฒนธรรม และสามารถทำงานร่วมกับชาวจีนได้ การหารือในลักษณะดังกล่าวช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้เข้ามาเรียน เนื่องจากความเฟื่องฟูของธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวจีนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต